Leysen莱绅通灵王室马车系列吊坠 款号RC11702NW
Leysen莱绅通灵王室马蹄系列吊坠 款号:RHH11803NW
Leysen莱绅通灵传奇王冠戒指 款号:RHH11803NW
Leysen莱绅通灵蓝色火焰戒指   款号:BF+11216RG
Leysen莱绅通灵皇家博物馆戒指  款号:RM41401RG